De controle-afdeling van Actan

Ik ben Klaas Otte. Sinds september 2014 werkzaam bij Actan accountants & adviseurs. Ik werk met veel plezier als Controleleider in de controlepraktijk van Actan.

De controleafdeling van Actan richt zich met name op het geven van zekerheid bij financiële gegevens, meestal een wettelijke controle van de jaarrekening. Ook zonder wettelijke verplichting kan extra zekerheid vanuit controle-oogpunt gewenst zijn. In kleine teams met korte lijnen werken wij met de klant samen om de informatie te verzamelen over de interne beheersing en de administratieve organisatie. Constructief en met een no-nonsens mentaliteit tot een gezamenlijk doel komen.

Uw organisatie ‘in control’, dat staat centraal en is de voorbereiding om in te spelen op de kansen en uitdagingen van vandaag en de toekomst.

Klaas Otte

E. klaas.otte@actan.nl 
M. +31 6 46 08 52 72